OTDK Dékáni díjak - 2007

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Országos TDK konferencia Dékáni Díjainak elnyerésére


I. Megállapítási elvek

 • Ösztöndíj tárgya: Országos TDK konferencián való kiemelkedő teljesítmény díjazása.
 • Ösztöndíj fajtái: Dékáni Díjak
 • Pályázni jogosultak köre: A BME-vel hallgatói jogviszonyban álló hallgató, aki a 2007. évi országos TDK koferenciára dolgozatot nyújtott be, és azt előadás formájában bemutatta.
 • Elvárt teljesítmény: Csak helyezést elért hallgató részesülhet Dékáni Díjban.
 • A kötelezettségek teljesítésének
 • igazolására jogosult oktató: dr. Erdei Gábor, Adjunktus, Atomfizika Tsz.
 • Dékáni Díjak min./max. összege: 10.000,- Ft / 20.000,- Ft
 • Kifizetés gyakorisága: egyszeri

II. Odaítélés módja

 • A beadott dolgozatok és a bemutatott előadások képezik a jelentkezők pályamunkáit.
 • A beadott dolgozatokat és bemutatott előadásokat az Országos TDK Tanács (OTDT) Szakmai Bizottsága által kijelölt Zsűri értékeli. Az elért eredményeket az OTDT honlapján hozza nyilvánosságra; ez a hivatalos lista tekintendő Bírálati jegyző-könyvnek.
 • A Dékáni Díjak odaítéléséről a Bírálati jegyzőkönyv alapján dönt a Dékán.


III. Eljárási szabályok

 • A jelentkezés az OTDK dolgozat határidőre történő leadásakor automatikusan megtörténik.


IV. A támogatás jogcíme

 • A Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) §21.-ban meghatározott Gazdálkodó Egység ösztöndíja


Budapest, 2008. február 25.

Dr. Moson Péter
egyetemi docens,
a Természettudományi Kar Dékánja