Pályázat TDK publikációs támogatásra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tudományos Diákköri (TDK) tevékenységhez köthető publikációs tevékenység támogatására


A BME Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottsága (ETDB) a nappali tagozatos BSc-, MSc vagy PhD-képzésben résztvevő hallgatók számára pályázatot hirdet.

I. Pályázati feltételek

 • Támogatás tárgya: Egyszeri pénzügyi segítség nyújtása a BME TDK konferencián színvonalas munkát bemutató hallgatók hazai vagy nemzetközi konferencián történő részvételéhez, vagy szakfolyóiratokban való publikálásához.
 • Támogatás fajtája: TDK Publikációs Támogatás, amely konferencia részvétel (regisztrációs díj, szállás, utazás) és cikk
 • publikációs költség fedezésére fordítható.
 • Pályázni jogosultak köre: Elsősorban a BME-vel hallgatói jogviszonyban álló nappali tagozatos BSc-, MSc-szakos vagy 5 éves képzésben részesülő hallgatók, másodsorban I. éves doktorandusz (PhD-) hallgatók, akik a BME TDK konferencián helyezést elért dolgozatot nyújtottak be.
 • A kötelezettségek teljesítésének igazolására jogosultak köre: A BME Karain működő kari TDK bizottságok elnökei és titkárai.
 • A támogatás összege: Pályázatonként maximum 100.000,- Ft.


II. Pályázati anyag

 • A pályázat tartalmazza a jelentkező nevét, Neptunkódját, e-mail címét, karát, amelyen tanul, képzési szintjét és ha van, szakirányát.
 • A pályázatban meg kell jelölni a támogatási igény célját (konferencia esetében: cím, helyszín, időpont; cikk esetében: folyóirat neve és kiadója) és összegét.
 • A pályázathoz csatolni kell:
  • - a sikeres TDK szereplést tanúsító oklevél kari TDK Elnök vagy Titkár aláírásával hitelesített másolatát;
  • - igazolás arról, hogy a hallgató jelentkezését a konferenciára elfogadták ill. hogy a beküldött cikket megjelenésre elfogadták. Ezt az iratot a TDK- vagy PhD-konzulens aláírásával hitelesíti.
  • Amennyiben a hallgatónak elfogadott konferencia előadása van, akkor csatolni kell az ezt igazoló iratot és az előadás összefoglalóját.
 • A TDK Publikációs Támogatás odaítéléséről ekkor dönt a Bizottság. Az eredményről az ETDB elnökének aláírásával jegyzőkönyv készül.


III. Eljárási szabályok

 • A pályázatokat az ETDB elnökéhez (2010. augusztus 31-ig Dr. Kovács Ádám, BME Műszaki Mechanikai Tanszék, MM épület I. 31., 2010. szeptember 1-től Dr. Veress Árpád, Repülőgépek és Hajók Tanszék, J épület 426.) kell eljuttatni.
 • A jelentkezés folyamatos, a támogatás odaítéléséről havonta születik döntés.
 • A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek a jobb TDK-eredményt elért hallgatók; azok, akik több TDK-dolgozatot adtak be; akik nemzetközi konferenciára jelentkeznek vagy nemzetközi szakfolyóiratban publikálnak ill. akik nemcsak részvevők, hanem előadók is egy konferencián.
 • A döntésről jegyzőkönyv készül.
 • A kifizetés utólagos, számla bemutatás ellenében történik.


Budapest, 2010. május 27.

Dr. Kovács Ádám sk.
egyetemi docens
az ETDB elnöke